fbpx
מדיניות הפרטיות

אבטחת מידע ופרטיות

•חברת פתרונות הבקר בע״מ, כמו גם חברות אחיות וגורמי משנה נוספים הפועלים מטעם חברת ״פתרונות הבקר בע״מ״ ובהתאם לאותם הסטנדרטים, רשאיות להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.

• החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.

• החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.

• כפתור "שלח" יש משום הסכמה לחברת “פתרונות הבקר בע״מ” או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של החברה ״פתרונות הבקר בע״מ״. בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תחפצן להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של החברה התקשרו לטלפון:0524004942

באמצעות לחיצה על כפתור "שלח" אני מאשר בחתימתי את הטופס ואת תנאיו.

קוקיז

אנו משתמשים בקוקיז באתר שלנו כדי לשפר את חווית השימוש שלכם. אתם יכולים להגדיר את הדפדפן שלכם לדחות קוקיז, אבל זה עשוי להשפיע על חלק מהפונקציונליות של האתר.

מאגר מידע

הנתונים שנאספו נשמרים במאגר המידע של החברה, על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981

שינויים במדיניות הפרטיות

אנו נשמר את הזכות לשנות את מדיניות הפרטיות בכל עת. אנו ממליצים לבדוק את מדיניות הפרטיות מעת לעת.

מידע עבור אנשים מתחת לגיל 18

האתר שלנו אינו מיועד לאנשים מתחת לגיל 18, ואנו לא אוספים במכוון מידע מאנשים מתחת לגיל זה. אם אתה מתחת לגיל 18, אנא אל תשתמש באתר שלנו.

קניין רוחני

• כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של החברה פתרונות הבקר בע״מ.

• אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.

דין וסמכות שיפוט

• פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך באחד מהמחוזות תל אביב-יפו, חיפה, ירושלים או ב"ש תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

 

סל קניות

סיכום הזמנה:

מעבר לתשלום